Welkom | Consultatie | Ziekenhuis | Info Nederlandse patiënten | Downloads | Links | Contact | Disclaimer

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door WebDesign DVDV

Algemene orthopedie
Schouder,
Heup en knieletsels
Sportletsels Home. Curriculum. Locaties. Patiënten info. Contact. Wegbeschrijving. Dr. Dirk Vandevelde Orthopedie Contacteer ons: 0472 600 500

Home

Curriculum

Locaties

AZ Monica Antwerpen

Spoed

Vlaamse Kaai

Kontich privé

Opname

Daghospitaal

Verblijfafdeling

Opname algemeen

Patiënten info

Links

Informatiebrochures

Contact

Wegbeschrijving


Controle lijst opname

Controle  lijst bij opname

Indien er op de consultatie de beslissing wordt genomen om een operatie uit te voeren, zal deze gebeuren in het AZ Monica campus Antwerpen (Eeuwfeestkliniek) of  campus Deurne (O.L.V. Middelaresziekenhuis).

De praktische bespreking van de opname gebeurt op de consultatie waar alle nodige papieren worden meegegeven met de nodige informatie. Afhankelijk van het type ingreep zal de opname gebeuren in het daghospitaal of op de opname afdeling.

Er kan indien nodig reeds een verlengd verblijf op de revalidatie afdeling APRA in het AZ Monica APRA Antwerpen besproken en geregeld worden.

Afhankelijk van de ingreep, de gezondheid en de leeftijd dienen er pre-operatieve onderzoeken te gebeuren, deze kunnen gebeuren via de huisarts of via de dienst anesthesie van het AZ Monica Antwerpen. Als richtlijn kan het volgende

schema gebruikt worden: schema preoperatieve onderzoeken.


Opname in het ziekenhuis

Er dient tevens steeds een preoperatieve vragenlijst ingevuld te worden die samen met de noodzakelijke onderzoeken meegebracht moet worden bij de opname in het ziekenhuis. Deze beide documenten zijn af te drukken via de desbetreffende link in pdf en kunnen zo ingevuld worden.

Voor meer informatie betreffende anesthesie kan U terecht op de website van de dienst anesthesie van het ziekenhuis of telefonisch via het secretariaat:  03 240 22 78.

Indien er bloedverdunnende medicatie wordt genomen, dient U de arts en de anesthesist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Deze medicatie dient mogelijks gestopt te worden en vervangen door inspuitingen.

Tevens dienen bij een opname steeds alle radiografische documenten en codes van de onderzoeken meegebracht te worden gezien deze van noodzakelijk belang zijn bij de ingreep.


U dient stipt het opname uur te respecteren dat met U werd afgesproken om de opname en het operatieprogramma zo vlot als mogelijk te laten verlopen.


Bij opname dient U zich aan te melden aan de receptie van het ziekenhuis met uw elektronische identiteitskaart, eID.  Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering brengt U eventueel ook uw kaart hiervan mee zodat deze in het computersysteem kan worden ingebracht. Tevens dienen eventueel de nodige papieren van het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering meegebracht te worden om te laten invullen. Deze dienen bij opname afgegeven te worden aan de verpleging die ze in het medisch dossier zal steken zodat ze door de arts kunnen ingevuld worden.


Een controlelijst met belangrijke punten om mee te brengen kan hier afgedrukt worden.

Na registratie aan de receptie zal U naar de desbetreffende afdeling gebracht worden en voorbereid worden voor de ingreep.


Bij opname de dag van de operatie dient U vanaf middernacht nuchter te zijn indien niet anders vermeld.(niet eten of drinken, wel nemen van normale medicatie)


De operatiezalen beschikken allemaal over een volledige digitalisatie zodat er bij arthroscopische ingrepen digitale foto’s en video opnamen kunnen gemaakt worden die nadien op de controle consultatie samen besproken kunnen worden.

Print versie

opnameprint

Indien U meer dan 50 jaar oud bent dient er een electrocardiogram (EKG) genomen te worden, en tevens ook een bloedname met stollingscontrole. Dit kan eventueel via de huisarts.

Er kan steeds een pre-operatief consult anesthesie gebeuren indien deze onderzoeken dienen te gebeuren of indien U een anesthesist wenst te spreken voor de operatie.

Dit kan elke dag in het AZ Monica Antwerpen tussen 16u en 18u met een afspraak welke te maken is via 03 240 2020. Aanmelden via de receptie van het ziekenhuis.

Opname in het daghospitaal   meer>

Opname op afdeling orthopedie   meer>

Afdrukken info pagina